Razgovor sa Vladimirom Đorđevićem, umjetničkim direktorom Narodnog pozorišta RS Banja Luka

Najveće zasluge za nastanak vašeg pozorišta pripadaju banu Vrbaske banovine Svetislavu Milosavljeviću. Svečana premijera održana je 18. oktobra 1930. godine  a na repertoaru su bili Nušićev “Hadži Loja”, “Hej Slaveni” Riste Odavića i Švabićev “Povratak”. Baštinite dugu tradiciju i dobar kvalitet. Kakvo je danas stanje u Narodnom pozorištu Republike Srpske? Trenutno je zadovoljavajuće. Idemo na…Continue reading Razgovor sa Vladimirom Đorđevićem, umjetničkim direktorom Narodnog pozorišta RS Banja Luka