Žiri publike

Na osnovu  Odluke o održavanju Trideset četvrtih susreta pozorišta Bosne i Hercegovine u Brčko distriktu BiH broj: 39-000042/17 od 19.6.2017. godine i Odluke o imenovanju Organizacionog odbora i direktora Trideset četvrtih susreta pozorišta Bosne i Hercegovine u Brčko distriktu BiH broj predmeta: 39-000042/17 od 19.6.2017. godine, na prijedlog direktora Susreta, Organizacioni odbor donosi

 

ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IMENOVANJE ŽIRIJA PUBLIKE TRIDESET ČETVRTIH  SUSRETA POZORIŠTA BIH U BRČKO DISTRIKTU BIH

 

Član 1.

 

Daje se saglasnost na imenovanje žirija publike Trideset četvrtih susreta pozorišta BiH Brčko distrikta BiH u sastavu:

  1. dr Zoran Tošić
  2. Anel Šuvalić
  3. Šefko Kaloper
  4. Miroslav Gavrić
  5. Branko Brkić

Član 2.

       Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Brčko, 2.11.2017. godine

Predsjednik organizacionog odbora

Mr sci. Siniša Milić