Propozicije 34. susreta

          Organizacioni odbor Trideset četvrtih susreta pozorišta BiH u Brčko distriktu BiH, na osnovu  Odluke o održavanju Trideset četvrtih susreta pozorišta Bosne i Hercegovine u Brčko distriktu BiH broj predmeta: 39-000042/17 od 19.6.2017. godine i Odluke o imenovanju Organizacionog odbora Trideset četvrtih susreta pozorišta Bosne i Hercegovine u Brčko distriktu BiH broj predmeta: 39-000042/17 od 19.6.2017. godine, na 1. sastanku održanom dana 24.7.2017. godine, a na prijedlog direktora Trideset četvrtih susreta pozorišta BiH u Brčko distriktu BiH, usvaja

         

P R O P O Z I C I J E

Trideset četvrtih susreta pozorišta BiH u Brčko distriktu BiH

 

I

          Trideset četvrti susreti pozorišta Bosne i Hercegovine u Brčko distriktu BiH (u daljem tekstu: Susreti) održaće se u Brčko distriktu BiH u periodu od 10. do 25. novembra 2017. godine.

 

II

           Poslovi organizacije i realizacije Susreta su u nadležnosti šefa Pododjeljenja za turizam, kulturu i sport,  Jakova Amidžića direktora susreta (u daljnjem tekstu: direktor Susreta ).

Direktor Susreta  je dužan sačiniti Program Susreta, te redovno izvještavati  Organizacioni odbor Susreta ( u daljem tekstu: Odbor) o realizaciji  Programa.

 

III

      Direktor Susreta Odboru predlaže osam predstava za učešće na Susretima, od čega je najmanje četiri iz BiH,  o čemu konačnu odluku donosi Odbor.

 

IV

        Pravo učešća na Susretima imaju sva pozorišta  iz BiH i drugih zemalja koja ispunjavaju uslove propozicija. U zvaničnu konkurenciju Susreta ulaze predstave koje su premijeru imale u periodu  od 01.11. 2016. godine do 15.10.2017. godine.

 

V

          Pozorišta i pozorišne grupe kandiduju predstavu iz svoga repertoara rađenu po tekstu bosansko-hercegovačkih autora i tekstovima pisanim na jednom od tri jezika naroda Bosne i Hercegovine. Predstave koje ne budu odabrane  u zvaničnu konkurenciju mogu biti uvrštene u prateći program Susreta.

 

VI

Pozorišta čije predstave budu uvrštene u takmičarski dio Susreta su obavezna da o svom trošku organizatoru dostave dogovoreni reklamni materijal (afiše, plakate, fotografije, audio i video zapise…) najkasnije do 5.11.2017.godine.

 

VII

 1. Susreti će se održavati u Domu kulture u Brčkom.
 2. Pozorišne predstave u zvaničnoj konkurenciji Susreta igraće se na ispravnoj pozornici velike sale Doma kulture, sa potpuno ispravnom opremom, funkcionalnim garderobama i dobrim grijanjem sale i pozornice.
 3. Izvođenje pozorišnih predstava u zvaničnoj konkurenciji mora biti prilagođeno pozornici i gledalištu Doma kulture u Brčkom.

 

VIII

        Novinarima onih medijskih kuća sa kojima će se sklopiti ugovor o medijskim praćenju Susreta, te novinarima medijskih sponzora, po potrebi, će biti osiguran slobodan ulaz na sva događanja u okviru Susreta.

 

IX

           Predstave koje se takmiče ocjenjuju dva žirija: stručni žiri i žiri publike. Stručni žiri ima tri člana iz redova profesora umjetničkih akademija i istaknutih umjetnika, teoretičara umjetnosti i pozorišnih kritičara. Žiri publike ima pet  članova.

Na prijedlog direktora Susreta Odbor imenuje članove stručnog žirija i žirija publike.

 

X

          Organizacioni odbor određuje broj, oblik i vrijednost nagrada koje se dodjeljuju po odlukama žirija.

 

NAGRADE STRUČNOG ŽIRIJA POZORIŠTIMA IZ BiH

 

 • Nagrada za najbolju predstavu u cjelini “Zlatna statua vijećnice i grada Brčkog” diploma  i 10.000 KM
 • Nagrada za najbolji dramski tekst bosansko-hercegovačkog savremenog pisca, Statua “Zlatno pero”, diploma i 5.000 KM (uslov za dobijanje nagrade je da je pisac rođen u Bosni i Hercegovini ili da ima prebivalište u Bosni i Hercegovini)
 • Nagrada za najbolju režiju, diploma i 5.000 KM
 • Nagrada za najbolju žensku ulogu, diploma i 3.000 KM
 • Nagrada za najbolju mušku ulogu, diploma i 3.000 KM
 • Nagrada za scenu, diploma i 3.000 KM
 • Nagrada za kostim, diploma i 3.000 KM
 • Nagrada za muziku, diploma i 3.000 KM
 • Nagrada za najboljeg mladog glumca , diploma i 3.000 KM
 • Nagrada za najbolju mladu glumicu, diploma i 3.000 KM

 

NAGRADA ŽIRIJA PUBLIKE POZORIŠTIMA IZ BiH

 

 • Nagrada za najbolju predstavu u cjelini pozorištu iz BiH “Srebrna statua vijećnice grada Brčkog” diploma i 5.000 KM
 • Nagrada za najbolju žensku ulogu, diploma i 2.500 KM
 • Nagrada za najbolju mušku ulogu, diploma i 2.500 KM

 

NAGRADE STRUČNOG ŽIRIJA ZA SVE UČESNIKE

 

 • Gran pri Susreta za najbolju predstavu u cjelini “Statua Gran pri Susreta” i 12.000 KM
 • Gran pri Susreta za najbolju žensku ulogu, diploma i 5.000 KM
 • Gran pri Susreta za najbolju mušku ulogu, diploma i 5.000 KM

 

Nagrade će biti isplaćene iz Budžeta Brčko distrikta BiH direktno dobitnicima ili putem nevladinih organizacija koje su na osnovu učešća u Javnom pozivu Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu, prihvaćena kao suorganizatori Susreta.

 

Proglašenje pobjednika i dobitnika nagrada Susreta će biti na završnoj večeri nakon gostujuće predstave van konkurencije.

 

XI

           U vrijeme trajanja Susreta organizovaće se prateći sadržaji Susreta (pozorišne predstave, dječije predstave, monodrame, promocije knjiga, izložbe, rasprave…).

 

XII

           Poslije svake odigrane predstave biće organizovan okrugli sto o predstavi.

 

XIII

           Direktor Susreta će imenovati umjetničkog direktora, selektora, dva realizatora programa susreta (takmičarski i prateći program), voditelja okruglog stola, PR menadžera, urednika i redakciju Biltena Susreta, voditelja pres konferencija, stručne konsultante, stalne učesnike okruglog stola, dizajnera svih pratećih materijala Susreta i Marketing službu Susreta, voditelja i učesnike promocija i prezentacija, tehničko osoblje (hostese, vozači, domaćini i ostalo pomoćno osoblje), koji su za svoj rad odgovorni direktoru i izvještaje o radu dostavljaju direktoru.

Direktor je zadužen da osigura izradu i štampanje plakata, kataloga programa susreta, panoa, zastava, transparenata, kao i drugih oblika propagande susreta, kao što su televizijski i radio spotovi, reklamni oglasi i drugo.

Saglasnost na imenovanja selektora, umjetničkog direktora, dva realizatora programa Susreta (takmičarski i prateći program) i voditelja okruglog stola daje Organizacioni odbor.

 

XIV

           Sredstva za pripremu i realizovanje Susreta osigurava Vlada Brčko distrikta BiH kroz budžet Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu, Pododjeljenja  za turizam, sport i kulturu uz materijalnu i finansijsku pomoć država, entiteta i kantona iz kojih dolaze pozorišta koja će nastupiti u zvaničnoj konkurenciji.

Takođe, sredstva za pripremu i realizaciju Susreta će biti osigurana i putem nevladinih organizacija koje su na osnovu učešća u Javnom pozivu Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu, prihvaćena kao suorganizatori Susreta.

 

 

Troškovi Susreta podrazumijevaju:

 • troškove dolaska i dvodnevnog boravka predstava na Susretima,
 • troškove smještaja i ishrane( u obliku punog pansiona) akreditiranih gostiju i učesnika Susreta, a način plaćanja ovih troškova će biti regulisan ugovorom,
 • intelektualne usluge,
 • dnevnice i putne troškove,
 • troškove marketinga,
 • troškove nagradnog fonda,
 • troškove pratećih programa,
 • ostale troškove koji se odnose na pripremu i realizovanje Susreta.

 

XV

           Direktor Susreta će, u skladu sa finansijskim mogućnostima, kao producent, u cilju poboljšanja pozorišne ponude u Distriktu, u vidu festivalske produkcije producirati dvije pozorišne predstave (jednu za odrasle i jednu za djecu)  koje će biti sastavni dio Susreta u Brčko distriktu BiH, a prikazaće se u okviru pratećeg programa Susreta.

 

 

Brčko, 24.7.2017. godine

Predsjednik organizacionog odbora

Mr sci Siniša Milić