Razgovor sa dramaturgom Kostom Peševski

Kako je bilo prilagoditi tekst romana „Osama“ Vladimira Kecmanovića tekstu predstave? Bilo je zapravo vrlo teško, jer roman, koliko god da je kvalitetan, nije baš bio u potpunosti zahvalan za adaptaciju, ali jako smo dugo radili na tome. Moram da kažem da tu postoji i zasluga glumaca. Taj tekst je zavšen nedelju dana pred predstavu. […]