Сусрет (са) часописом „СУСРЕТИ” – (Чиста) десетка

Сусрети позоришта/казалишта Брчко Дистрикт је манифестација која се поред организовања Фестивала бави и издавачком делатношћу. У оквиру издаваштва у континуитету од 2006. године објављује часопис, који се штампа у четири броја годишње.

Покретање нових часописа данас се, углавном, доживљава као неизвесна авантура која је осуђена на неуспех. Ипак, верујући у идеју да се решења налазе најчешће тамо где су и сами проблеми, покретање часописа Сусрети је допринос унапређењу укупне културно–истраживачке стварности у Брчком.

Промоција трећег и четвртог броја новог часописа за позориште, књижевност и културу „Сусрети”, уприличена је синоћ с почетком у 18:00 сати у фоајеу Дома културе Брчко, у овиру OFF програма  XXXV Сусретa позоришта/казалишта Брчко Дистрикт 2018.

Оснивач и издавач часописа Сусрети је Влада Брчко Дистрикт Б и Х – Одјел за господарски развитак, спорт и културу Брчко. Часописом руководе Главним и одговорним урердник  Јаков Амиџић, уредник Жарко Миленић, а најважнију улогу у стратешком промишљању и усмеравању рада има Редакција часописа у којој се налазе компетентни представници домаће и иностране заједнице. Посебно истичемо амбицију свих  у редакцији усмерену ка остваривању већег степена интеракције између часописа и заинтересованих јавности. Охрабрујемо и подстичемо све појединце и који у нама виде достојне партнере, или могућности да сарађују, да нам се јаве. Часопис је отворен смо за сарадњу и нове идеје које доприносе остваривању циљева а тиме и развоју стваралаштва који нам је у овом времену веома потребан. Наш допринос уграђујемо управо у те вредности.

Часопис је тематски наслоњен на Сусрете позоришта/казалишта у Брчком, а у њему су заступљена књижевна и театарска имена из Региона, те ствараоци из Брчко Дистрикта.

У представљању часописа узели су учешће Јаков Амиџић, проф. др. Срђан Вукадиновић и Предраг Нешовић, позоришни стваралац, као чланови уређивачког одбора, а модератор је била и ове вечери, као и на свим осталим програмима, сјајна и незаменљива Данијела Регоје.

Као уредник и сарадник гасописа Сусрети задовољство ми је било учествовати на представљању два најновија броја овог часописа за позориштр, књижевност и културу. Прилика је да, у неколико редова, резимирам досадашње излаћење часописа Сусрети. И ови бројеви доносе безброј веома разноврсних прилога, који обрађују позоришне, књижевне, културне и друге теме. Рубрике ПОЗОРИШТЕ, КЊИЖЕВНОСТ, ДРАМА, ПУТОПИС, ТРАДИЦИЈА, ФЕСТИВАЛИ, ТЕАТРОЛОГИЈА садрже стручне радове, рецензије, приказе, анализе и критике, као и подсећања на оне заслужне који више нису са нама. Као часопис наслоњен на Фестивал Сусрети позоришта/казалишта, велика пажња посвећена је том позоришним фестивалиму.

Својим квалитетом, велики број објављених прилога завређује своје место у литератури која се бави датом тематиком, било да је у питању театрологија, или пак књижевна и позоришна критика.

Циљ часопис је да допириноси истраживању и третирању различитих аспеката позоришта, књижевности и културере, и да на тај начин уједно их промовише и унапређује.

Тежећи свеобухватности и целовитости, часопис Сусрети културу схвата и као канон естетских и етичких вредности отелотворених у делима врхунских мислилаца и уметника, и као материјалну културу, и као свеукупне обрасце перцепције, мишљења и делања које је развило одређено друштво. Можемо рећи да је часопис „рођен из незаустављивог порива” за Уметношћу и њеном вербализацијом, и из дубоког пијетета према тој идеји, као и уз наклон читаоцима, настоји да, чувајући документ садашњег тренутка, увек будемо бољи.

Као и већина постојећих и активних часописа у окружењу, и овај часопис се сусреће са истоветним проблемима за остваривање својих планова и оног што у садашњости жели. Међутим, стратегијом поступности, скромно, корак по корак и истрајно напредујући ка будућности сигурно ће поправљати ситуацију и услове за стварање овако квалитетног часописа. Али квалитетнији прилози и садрћајност самог часописа, ослоњене на приступачне могућности електронског издаваштва, данас могу спасити изавање часописа у штампаном облику. У том смислу Сусрете видимо као часопис у класичном штампаном издању који функционише на врло квалитеним основама. Верујемо да је то довољно, макар за почетак.

У будућем раду, као кључне полуге за достизање циљева, примењиваће се правила, стандарди и методе којима се остварује висок ниво квалитета часописа, подспешује иновативност у одабирању прилога који се налазе у часопису.

Квалитет чланака које објављујемо логична је последица доброг избора свих оних који учествују у креирању часописа а посебну одговорност у том процесу преузима главни и одговорни уредник. Наш део одговорности највише се темељи у обезбеђењу квалитетних, независних, научно утемељених и референтних радова. Применом савремених метода у комуникацији са ауторима чланака, обезбеђена је институционално промовисана пракса високих стандарда и квалитета периодике.

Сусрети ће бити часопис са отвореним приступом за све оне који стварају и желе бити сарадници. Веома ми је драго што су бројни сарадници које су сарађивале у првом и другом броју одлучили да и трећи и четврти број часописа Сусрети обогате својим чланцима и преводима, а надамо се да ће лепу и успешну сарадњу наставити и у наредним бројевима. Придружио нам се, међутим, и низ нових аутора, како искусних, тако и младих, чије вам прилоге такође најтоплије препоручујемо. Посебно нам је задовољство то што можемо да вас обавестимо о томе да ће часопис радити на томе да буде стављен на неке референтне листе квалитета у Европи и свету.

Његова уређивачка концепција фокусирана је највећим делом на теме из широког дела Босне и Херцеговине, али и земаља региона и базирана је на афирмативној и едукативној улози. Објављивањем текстова афирмисаних и мање афирмисаних сарадника млађе и средње генерације препознаје се афирмативна страна часописа.

У делу садржаја ове публикације редовно се налазе текстови, у жанру есеја, коментара, осврта, али и научни радови професора у земљи и региону, театролога, културолога и других хуманистичких наука. У томе је видљива едукативна страна Сурета, чиме се, у уређивачкој концепцији постиже циљ брже размене, ставова и мишљења посленика умјетности, теоретичара и критике, што има заједнички именитељ – афирмацију књићевности, културе, уметности и других видова стваралаштва које часопис сублимира.

Први број часописа Сусрет из штампе је изашао јануара 2018. године, други број и изашао марта 2018. године. А ево пред нама су трећи и четврти број из ове године.

Иако су ови бројеви обликовани с великом пажњом, посвећеношћу, душом, минулим уредничким искуством, надамо се да садашњи читаоци неће бити сувише строги у процени ових бројева часописа. Јер, све је процес, као на филму, у позоришној представи. У том процесу могу се догодити и понеки превиди, омашке.

У уверењу да је пред нама још много занимљивих редовних и тематских бројева бројева, препуштамо овај часопис суду научне и стручне јавности и позивамо све заинтересоване да обогате наш часопис својим научним чланцима, критикама, полемикама, есејима и преводима. Радујемо се наставку већ започете, а и успостављању нове сарадње, и са захвалношћу очекујемо предлоге, идеје и коментаре свих добронамерних литалаца и сарадника.

Надамо се да је часопис Сусрети успео да побуди интересовање јавности и да је наишао на добар пријем. Надамо се такође да ћемо оправдати поверење аутора прилога и да ће сарадњу са нашим часописом наставити и у будућности. Жеља нам је, свакако, да придобијемо и нове сараднике, како би наредни бројеви часописа Сусретбили још богатији, разноврснији и занимљивији.

Надамо се да ћемо надаље из броја у број постизати да часопис Сусрети остане и буде респектабилан часопис, компатибилан са релевантним часописима, са својим већ одређеним местом на листи референтних часописа. Посебна вредност била би у успостављању оптималне корелације између емпиријских сазнања из области књижевних, драмских, ликовних, и музичке уметности и њихове теоријске надградње. Радови презентовани у часопису не баве се само анализом класичних питања уметничког стварања и реализованих дела, већ и уметничко-истраживачким и научно-истра-живачким кретањима свим уметничким областима.

Редакција часописа отворена је за сарадњу са свим ствараоцима драмске уметности и другим посленицима културе, научним прегаоцима, али и заљубљеницима и поштоваоцима позоришта и културе у ширем значењу те речи.

На последњем, али истакнутом месту, уредништво захваљује сарадницима, доброчинитељима и свима онима који нас подржавају на разне начине. Захваљује ауторима чланака, радова, приказа, превода и есеја на труду који су уложили у своје прилоге и на поверењу које су нам поклонили. Без њиховог доприноса часопис Сусрет данас не би био пред читаоцима. Захваљује свима који су и на бројне друге начине допринели припреми ова два последња броја часописа Сусрети, али и ранијих бројева и знатно допринели квалитету часописа у целини.

И на крају, нешто сасвим лично,

Желим дуг живот нашем и вашем часопису Сусрети који ће, већ у следећим бројевима, наставити уредничку нит која ће досегнути до нових генерација. И ЧИТАЈТЕ НАС У ТРЕЋЕМ МИЛЕНИЈУМУ!

С р е ћ н о !

Пише: Предраг Нешовић

Фото: Дејан Ђурковић