Novo čitanje sadržajnih segmenata i časopis „Susreti“

Časopis za pozorište, književnost i kulturu „Susreti“ je poseban i nezaobilazan segment Festivala pozorišta/kazališta u Brčko distriktu BiH.  Uobičajno je da se tokom trajanja i dešavanja na festivalskoj pozornici promoviše i po jedan broj ili dvobroj ovoga časopisa. Uz kazališna dešavanja čitanje i promovisanje tekstova iz časopisa je jedno novo doživljavanje i poniranje u sadržinsku…Continue reading Novo čitanje sadržajnih segmenata i časopis „Susreti“

Na margini (ne)održanih okruglih stolova: Ovo nikad nigdje nije bilo

Odvajkada su ljudi imali potrebu da budu okrenuti prema izuzetnim stvaraocima, tragali za načinima proniknuća u ono što rade i govore, njihove riječi citirali u mnogim svakodnevnim prilikama. Jedan od najcitiranijih na prostoru Balkana, ako ne i šire, bez sumnje je Meša Selimović, ponajviše kad je riječ o romanima „Derviš smrt“ i „Tvrdjava“. A baš…Continue reading Na margini (ne)održanih okruglih stolova: Ovo nikad nigdje nije bilo

Okrugli sto nakon predstave “Derviš i smrt”

Našavši se pred „zidom“ u romanu “Derviš i smrt” Ahmed Nurudin otkriva sve duhovne prepreke i moralna previranja inherentna ljudskom biću. Izuzetno dobro zapaža, analitičan je i u pogledu sebe i u pogledu drugih, pa svaku sitnicu rastavlja na najmanje dijelove, baš kao i Meša Selimović dok piše svoje remek djelo. Univerzalnost iskaza o ljubavi,…Continue reading Okrugli sto nakon predstave “Derviš i smrt”

Časopis „Susreti“ su naše regionalno bogtastvo

Zadnje večeri regionalnih 38. Susreta pozorišta/ kazališta Bosne i Hercegovine u Brčko distriktu BiH, u Off programu upriličena je promocija novog dvobroja regionalnog časopisa „S u s r e t i“. Časopis su predstavili prof. dr Srđan Vukadinović, član redakcije internacionalne redakcije časopisa „Susreti“ i Predrag Nešović, dramaturg iz Niša koji je jedan od najaktivnijih…Continue reading Časopis „Susreti“ su naše regionalno bogtastvo